απλουστεύομαι


απλουστεύομαι
απλουστεύομαι, απλουστεύτηκα και απλουστεύθηκα, απλουστευμένος βλ. πίν. 20

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.